אחרון חביב ... בחלק זה של הספר תמצאו שלוש רשימות שיכולות לעזור לכם לסכם את החומר שלמדתם בספר ( למשל , כדי להכין עבודה , ( לחזור עליו ( למשל , כדי להתכונן למבחן , ( או להרחיב את הידע בנושאים שמעניינים אתכם . ואלו הן : רשימת מפות - תמצאו בה פירוט של כל המפות שבספר , מספריהן , שמותיהן והעמודים שהן מופיעות בהם . מפתח מושגים - תמצאו בו פירוט של כל המושגים שהופיעו בסוף כל פרק , מסודרים לפי א"ב . מקורות מידע לעיון - תמצאו שם רשימה ( ארוכה ( ... של ספרים , של אנציקלופדיות , של אטלסים וגם של לומדות ומאגרי מידע שעוסקים כנושאים שהופיעו בספר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית