המפה הטופוגרפית משמעות השם "טופוגרפיה" ביוונית הוא תיאור של מקום ( טופו - מקום , אזור ; גרפיה - תיאור או רישום . ( המפה הטופוגרפית דומה מאוד למפה הפיזית שתיהן מציגות צורות נוף טבעיות , כמו הרים ועמקים , וגם צורות נוף שהן מעשה ידי האדם , כמו יישובים וכבישים . אבל יש כמה הבדלים בין שתי המפות האלה : מפה טופוגרפית היא מפה מפורטת , והיא מציגה אזור קטן . לכן יש במפה הזאת מקום להציג פרטים רכים , כמו בתים , חורשות ושבילים . המפה הפיזית , לעומת זאת , מציגה אזורים נרחבים כמו מדינה שלמה , יבשת או העולם כולו , ואי אפשר להציג בה את כל פרטי הנוף . במפה הטופוגרפית הגובה מוצג בעיקר באמצעות קווי גובה , וכמעט לא משתמשים בה בצבעים להצגת גובה . גם במפה הפיזית יש לעתים קווי גובה , אך שם משתמשים בעיקר בצבעים להצגת הגובה ( חום , ירוק וצהוב . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית