צורות נוף שהן מעשה ידי אדם המפות הפיזיות מוצגות צורות ככל גם מעשה ידי האדם , כמו יצר יישובים ונתיבי תחבורה . הנוף שהאדם מעטות יותר במפה צורות הפיזית מאשר צורות הנוף הטבעיות , ומידת הפירוט שלהן שונה ממפה למפה . במפות פיזיות המציגות שטח גדול , כמו יבשת , אין מספיק מקום להציג את כל היישובים ואת כל סוגי הדרכים . במפות הפיזיות האלה מופיעים רק ערי בירה , ערים גדולות , כבישים מהירים ומסילות ברזל ראשיות . במפות פיזיות המציגות שטחים קטנים יותר , כמו אזור במדינה , יש יותר מקום , והן יותר מפורטות . כמפה פיזית של אזור מופיעים יישובים גדולים וקטנים , כבישים מהירים , כבישים ראשיים , כבישים משניים ומסילות ברזל . במפה הפיזית של אזור נהר הנילוס במדינה מצרים ( מפה ( 44 תוכלו לראות איך מציגים את צורות הנוף הטבעיות ואיך מציגים את צורות הנוף שהאדם יצר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית