מפות נושאיות של העולם באטלסים יש הרבה מפות נושאיות של העולם ( כדור הארץ . ( ראו , לדוגמה , רשימה של כמה מפות נושאיות הרשומות בתוכן העניינים של אחד האטלסים : כדור הארץ - אזורי אקללם כדור הארץ - רעידות אדמה כדור הארץ - הרי געש כדור הארץ - צמחייה כדור הארץ - גידול אוכלוסייה כדור הארץ - ידיעת קרוא וכתוב כדור הארץ - אוכלוסיית הצעירים כדור הארץ - תחבורה ימית ויבשתית כאן נציג רק שתי מפות נושאיות של העולם : מפה מדינית ומפה של ידיעת קרוא וכתוב . מפה מדינית על פני כדור הארץ יש כ220- מדינות , ובהן חיים בני האדם . יש מדינות מפורסמות , ששומעים עליהן הרבה , כמו ארצות הברית , סין וצרפת . ויש מדינות פחות ידועות , כמו בנין ומלאווי שבאפריקה או סורינאם שבאמריקה הדרומית . לכל מדינות העולם יש כמה מאפיינים משותפים : 4 « לכל מדינה יש שם , דגל והמנון . 4 « לכל מדינה יש גבולות , והם תוחמים את שטחה ומפרידים בינה לבין שכנותיה . לכל מדינה יש שלטון , ותפקידו לנהל ולארגן את ענייני המדינה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית