הכיוונים במפה בחיי היומיום אנחנו משתמשים הרבה במילים שמתארות כיוון . למשל , ימין , שמאל , למעלה , למטה , לפני , אחרי וכדומה . כשנעזרים במפות מקובל להשתמש במילים אחרות שמתארות כיוונים : צפון , דרום , מזרח , מערב . הכיוונים הראשיים והכיוונים המבניים הכיוונים צפון , דרום , מזרח ומערב הם ארבעת הכיוונים הראשיים . בנוסף להם נהוג להשתמש גם בארבעה כיוונים משניים : צפון-מזרח , צפון-מערב , ךרום-מזרח וךרום-מערב . בעזרת הכיוונים המשניים אפשר לדייק יותר בתיאור הכיוון . אפשר לראות את הכיוונים הראשיים ואת הכיוונים המשניים בשושנת הרוחות שלפניכם . לארבעת הכיוונים הראשיים קוראים גם "ארבע רוחות השמים . " זהו כינוי עתיק , ובעבר הרחוק השתמשו בו . ימאים שנעזרו ברוח כדי להשיט ספינות מפרש . הימאים היו בקיאים בכיווני הרוח בשעות היום השונות ובעונות השנה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית