הסימנים המוסכמים של המפה המידע T שישנו : 7 7 במפה מוצג T באמצעות T : v סימנים , שנהוג T לקרוא י להם "סימנים ? T מוסכמים T : . " לכל סימן במפה יש משמעות אחת , וכל הסימנים יחד הם המפתח לקריאת המפה . הסימנים של המפה שונים זה מזה הקךטוגדפים יוצרים סימנים מיוחדים לכל מפה שהם מכינים . כדי שקוראי המפה . יבחינו בקלות בין הסימנים , הקרטוגרפים יוצרים סימנים שונים זה מזה בצורה , בצבע , בגודל או בשלושתם גם יחד . הנה כמה דוגמאות של סימנים . שימו לב להבדלים ביניהם : חלק מהסימנים דומים ברוב המפות בעולם בדרך כלל הסימנים שונים ממפה למפה , אבל יש סימנים למקובלים על רוב הקרטוגרפים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית