לכל מפהי ש קנה מידה כשמציירים עץ , אי אפשר לצייר אותו בגוךלו האמיתי כי אין די מקום בדף . כדי שהעץ " ייכנס" לתוך הדף צריך לצייר אותו כשהוא מוקטן . את ההקטנה עושים בכל החלקים של העץ : כ ^ זע , בענפים ובעלים . גס כשק ( שרטטים מפה רוצים להציג בה אזור גדול על גיליון נייר , ולכן גם במפה התיאור מוקטן . במפות מדייקים בהקטנה יותר מאשר בציורים , ומקטינים בהן במידה שווה את רוב פרטי הנוף המוצגים בהן . למידת ההקטנה של האזור המופיע במפה קוראים קנה מידה . קנה המידה שו ^ ה ממפה למפה יש מפות שההקטנה בהן היא עצומה - פי כמה מיליונים . במפות בקנה מידה כזה מציגים על גיליון נייר אחד שטחים עצומים כמו מדינה , יבשת , או כל כדור הארץ . במפות כאלה מןאים רק דברים גדולים ומרכזיים באזור . למשל , במפה שמציגה יבשת שלמה רואים את המדינות , הערים הגדולות והנהרות הגדולים שביבשת . במפה כזאת אין די מקום לפרט את כל היישובים שבכל מדינה או את כל הנהרות שביבשת . יש מפות שההקטנה בהן פחותה בהרבה - רק פי כמה אלפים . במפות בקנה מידה כזה מציגים אזורים קטנים בהרבה מיבשת . למשל , מציגים בהן אזור שהוא רק חלק ממדינה , עיר או שכונה . במ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית