פרק שלישי לקרוא מפה מי שרוצה להשתמש במפות , צריך לדעת לקרוא ולהבין את השפה המיוחדת שלהן . במפות יש סימנים שונים , וכל אחד מהם מייצג או מתאר משהו . בסביבה שלכם יש הרבה סימנים , ורובם לא קשורים למפות . את רוב הסימנים האלה אתם מכירים ומבינים את כוונתם , למשל : בפרק הזה נלמד לקרוא מפה נבין מהו "מבט-על , " ונכיר את סימני המפה : קנה המידה הסימנים המסכמים הכיוונים הושת הגיאוגרפית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית