מהגלובוס למפת עולם שטוחה הגלובוס מציג את העולם בצורה הקרובה ביותר לצורתו האמיתית - צורת כדור . אבל לשימוש בגלובוס יש כמה מגבלות , ולכן מרבים להשתמש במפות שטוחות , המודפסות על גיליונות נייר , כמו המפות שבספר הזה . הנה המגבלות של הגלובוס לעומת היתרונות של המפות השטוחות : <( j הגלובוס הוא מפה של העולם כולו , ולכן אין די מקום לסמן בו כל מקום ומקום בעולם . למפת עולם שטוחה יש אותה מגבלה , אבל אפשר להתגבר עליה ולהכין מפות שטוחות שמראות רק יבשת , מדינה , או עיר . המפות האלה מפורטות יותר , ואפשר לסמן ? בהן גם מקומות קטנים . <(/ כשמסתכלים בגלובוס אי אפשר לראות בבת אחת את כל כדור הארץ , אלא רק את מחציתו ( חצי כדור תמיד נסתר מעינינו . ( לעומת זאת , מפות העולם השטוחות פרושות בשלמותן מול עינינו , ואפשר לראות בהן בבת אחת את העולם כולו . <(| את הגלובוס לא נוח לשאת ממקום למקום . לעומת זאת , את המפות השטוחות אפשר לפרוס ולקפל , ואפילו להכניס לתיק או לתרמיל , ולכן הן ניידות יותר . גם למפות העולם השטוחות יש מגבלה , TT : ? וחשוב לדעת אותה - במפה שטוחה קשה להציג עולם שיש לו צורת כדור . כדי להבין את הבעיה תאר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית