פרק שני הגלובוס - דגם של כדור הארץ אנו חיים על פני כדור הארץ . כ דור הארץ הוא גוף עצום , שנע בחלל ומקיף את השמש . הגלובוס הוא ךגם של כדור הארץ - זהו כדור שעליו מוצגת מפת העולם . כיוון שהגלובוס ה וא דגם , הוא אינו זהה לכדור הארץ . למשל , הוא קטן מאוד , והוא עומד על כן . ובכל זאת , הגלובוס מדגים כמה מהמאפיינים החשובים של כדור הארץ : ? ' ? * . הוא מדגים . את צורת הכדור של כדור הארץ . * הוא מדגים את הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו . * הוא מדגים את החלוקה של כדור הארץ ליבשות ולאוקיינוסים . בפרק הזה נעסוק במאפיינים האלה , וגם נלמד על . K ' , ההבדלים שבין הגלובוס למפה שטוחה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית