המושגים העיקריים בפרק מפה עתיקה - מפה שהוכנה לפני 200 שנים ויותר . ניווט - הפעולות שעושים ( בעזרת מפות ומכשירים נוספים ) כדי למצוא את הדרך מהמקום שנמצאים בו אל המקום שרוצים להגיע אליו . קרטוגרף - בעל מקצוע העוסק בהכנת מפות . תמונת לוויין - תמונה של פני הקרקע שהוכנה בעזרת לוויין . חלק מתמונות הלוויין משמשות לאיסוף נתונים על הפרטים שבשטח , ונעזרים בהן לשם הכנת מפות . תצלום אוויר - תצלום פני הקרקע שצולם מן הגובה , בעיקר מתוך כלי טיס . בעזרתו מודדים ומחשבים את הגודל של כל הפרטים בשטח לשם הכנת מפות . ( בראשי תיבות : תצ '' א )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית