במפת התלתן ירושלים נמצאת במרכז העולם ומסביבה היבשות אסיה , אירופה ואפריקה . גם יבשת אמריקה מופיעה במפה , אכל נךאה שהקרטוגרף לא ידע עליה הרבה או שהיא לא הייתה חשובה בעיניו , כי היא משורטטת בפינת המפה . בתוך שטחי הים צייר הקרטוגרף ספינות , מפלצות , כנות-ים ובעלי חיים מסוכנים , מפני שבאותה תקופה הים נחשב למקום מסתורי ומסוכן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית