מפות עתיקות בני האדם מכינים מפות מאז ימי קךם . בהתחלה הם הכינו מפות פשוטות , שתיארו את סביבתם הקרובה . מאוחר יותר הם הכינו מפות של מקומות רחוקים יותר על-פי סיפוריהם של נוסעים ומלחים שחזרו ממסעות . לפעמים הסיפורים של הנוסעים התאימו למציאות , ולפעמים הנוסעים תיארו דברים מהדמיון כדי להרשים את השומעים . המפות העתיקות לא היו מדויקות , כי לבני האדם הקדמונים לא היו אמצעי מדידה משוכללים . המפות האלה גם לא הציגו את כל המקומות בעולם , כי כתקופות קדומות בני האדם לא הכירו את כל העולם . התושבים של אירופה , למשל , לא ידעו שיבשת אמריקה קיימת ( וכמובן , שהם לא ידעו שחיים בה אנשים , ( ואילו התושבים של אמריקה לא שמעו על אירופה ועל תושביה . כך היה גם באזורים אחרים בעולם . המפות הראשונות היו כנראה מפות שבני האדם שרטטו על האדמה . במפות אלה הם תיארו לחבריהם מקומות שנמצאו בסביבה הקרובה , למשל : השכיל המוביל אל המעיין , או המקום ביער שראשי השבטים יתכנסו בו . המפות הראשונות האלה לא נשתמרו . במשך הזמן בני האדם למדו להכין מפות עמידות יותר , וחלקן נשתמרו עד ימינו . בעיראק , למשל , נמצאו מפות על חךסים , ובאי גךינל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית