חפות חגלות עולם ספר לימוד בגיאוגרפיה צביה פיין בהשתתפות אילה מזרחי נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך , התרבות והספורט לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים iErnuio המרכז לסכנולוגיה חינוכית היחידה להוראה מותאמת הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במטח ניהול היחידה להוראה מותאמת : ד"ר רלי כריקנר ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית