מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , במסמכים , בקטעים ובשירים . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book תמונות רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר ומצוין בקיצורים : י – ימין ; ש – שמאל ; ע – עליון ; א – אמצעי ; ת – תחתון לדוגמה : 26 ע – עמ ' 26 תמונה עליונה 91 שע – עמ ' 91 תמונה שמאלית עליונה על העטיפה : רחל טימור , " רחוב אלנבי , 2003 , " שמן על בד . © רחל טימור יחידה 1 -בניין הבית הלאומי ( 1945-1918 ) עמ ' - 12 ארכיון הצילומים של קק " ל . צילום : יוסף שויג ? עמ ' ? Washington . ] LC-DIG-matpc-02286 [ Library of Congress Prints and Photographs Division - 13 עמ ' - 15 באדיבות משפחת כהן-אביאלי , ירושלים ? עמ ' - 17 ארכיון הצילומים של קק " ל ? עמ ' - 19 אוסף הספרייה הלאומית , ירושלים . ( מ ? http : // jnul . huji . ac . il . ( TMA 4183- עמ ' - 20 באדיבות ארכיון " בית הרב " קוק , ירושלים ? עמ ' - 21 מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' - 24 ציל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית