לחזרה ולדיון . 1 איש הרוח ארתור הרצברג טען ב1933- כי חלפו הימים שפעילויותיהם של יהודי ארצות הברית למען מדינת ישראל היו "דת חילונית . " א . הסבירו את דבריו של הרצברג . מדוע הם נאמרו , לדעתכם ? ב . מהן התמורות שחלו במהלך השנים ביחסים בין ישראל ליהודים בתפוצות ? הדגימו . . 2 א . מהם דפוסי הקשר בין ישראל לבין היהודים בתפוצות ? ב . מהם הגורמים שהשפיעו על הקשרים הללו ועיצבו אותם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית