מבזק התמיכה הכספית של יהודי התפוצות במדינת ישראל הפכה להיות חלק בלתי נפרד ממאגר המשאבים של המדינה . התמיכה של יהודי התפוצות במדינת ישראל יצרה צורך בהקמת גופים וארגונים . כתוצאה מכך התחזקה הזהות היהודית של חברי הארגונים . בין הארגונים הּכלל-יהודיים : "ההסתדרות הציונית העולמית , " "הסוכנות היהודית המורחבת , " "קרן היסוד . " בין הארגונים היהודיים האמריקניים : "הוועד היהודי-האמריקני , " "הקונגרס היהודיהאמריקני , " "הג'ֹוינט , " "המגבית היהודית המאוחדת" ו"איחוד הקהילות היהודיות . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית