ארגונים יהודיים אמריקניים ופעולותיהם ( דוגמאות ) א . הוועד היהודי-האמריקני - ( AJC - The American Jewish Committee ) ארגון שנוסד בארצות הברית בשנת 1906 על ידי יהודים יוצאי גרמניה כדי לׁש ַ מר את הקהילה היהודית כקבוצה דתית ולהגן על הזכויות האזרחיות של היהודים במקומות שונים בעולם , למשל ברוסיה הצארית או בשנות ה30- בגרמניה הנאצית . הוועד היהודי-האמריקני הוא ּ בִיס ֹ ֹוֹו ארגון לא ציוני . בשנות ה50- נחשב הוועד למייצג העיקרי של יהודי אמריקה והיה הגוף הנגיׁש ביותר לממשל האמריקני ( . ה ׁ ׁשלּוחה הישראלית של הוועד היהודי-האמריקני הוקמה ב1961- וביטאה את רצון הקהילה היהודית בארצות הברית לקיים קשרים עם מדינת ישראל . מאז פועל הוועד להעמקת הקשרים בין ישראל לתפוצה באמצעות תכניות חינוך , אירוח משלחות אמריקניות בישראל , ומפגשי היכרות בין ישראלים ליהודים בארצות הברית . הוועד היהודי-האמריקני פועל גם בנושאים המעסיקים את החברה האמריקנית כולה כמו מלחמה בגזענות ושמירה על זכויות האזרח . ב . הקונגרס היהודי-האמריקני - ( American Jewish Congress ) ארגון שנוסד ב1918- בתום מלחמת העולם הראשונה , והיה המשלחת היהודי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית