ארגונים יהודיים כלל-עולמיים ופעולותיהם ( דוגמאות ) א . ההסתדרות הציונית העולמית - נוסדה בקונגרס הציוני הראשון ב1897- והתפתחה לגוף שעיצב את דרכי המאבק להקמת מדינה יהודית . לאחר שקמה המדינה הוגדרו מחדש בחוק ב1952- מטרותיה של ההסתדרות הציונית העולמית . מאז היא מתמקדת בעיקר בעידוד העלייה , בהעמקת הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות ובחינוך ציוני ויהודי בתפוצות . עם זאת , ניכרת בחוק אי בהירות בנוגע למידת מעורבותם של מנהיגים יהודים בתפוצות בענייני המדינה . בתחילת המאה ה21- יש רבים הסבורים כי ההסתדרות הציונית העולמית היא ארגון מיותר , שאין לו השפעה של ממש על העם היהודי . ב . הסוכנות היהודית המורחבת - החלה לפעול ב . 1929- היא הגוף המבצע את החלטותיה של ההסתדרות הציונית העולמית . ישבו בה גם נציגי יהודים שלא הזדהו עם הציונות . ב1971- היא אורגנה מחדש כגוף אחד , ּכלליהודי , שמדינת ישראל היא מרכז עיסוקו . הסוכנות תומכת בצעירים יהודים ברחבי העולם , במועמדים לעלייה , בעולים חדשים בארץ , באוכלוסיות מצוקה בישראל ( ילדים בסיכון , משפחות חד-הוריות , תושבים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית