התמיכה הממסדית של יהודי התפוצות במדינת ישראל תמיכתם הכספית והפוליטית של יהודי התפוצות מילאה תפקיד חשוב במלחמת העצמאות , בקליטת עלייה בשנותיה הראשונות של המדינה , ובאתגרים שעמדו לפני מדינת ישראל - והיא חלק בלתי נפרד מן המשאבים של המדינה מאז ועד היום . התמיכה של יהודי התפוצות במדינת ישראל יצרה צורך בהקמת גופים וארגונים , וכתוצאה מכך - חיזקה את הזהות היהודית בקרב מי שהיו חברים בהם , ועודדה את הפעילות הקהילתית שלהם . כמה מהארגונים משותפים למדינת ישראל וליהודי התפוצות , כמו הסוכנות היהודית וקרן היסוד ומעמדם אף מעוגן בחוקי הכנסת , וחלקם ארגונים אמריקניים . לכל ארגון יש מערך של יוזמות , פעילויות ותקציבים משלו , אולם הם אינם פועלים במנותק זה מזה , וכאשר חלים שינויים באחד מהם - הם משפיעים גם על יתר הארגונים ועל המערך הממסדי כולו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית