מדובר בתהליך של התחזקות הזהות האתנית הקהילתית , כחלק מתהליכים חברתיים המתרחשים בחברה האמריקנית כולה . הקהילה היהודית מטפחת מוקדי זהות יהודייםאמריקניים , חפים מכל תוכן ציוני . המוזיאונים העוסקים בשואה - ולא רק בוושינגטון הוקם מוזיאון עתיר תקציבים הם ביטוי לכך . ייתכן מאוד שהיא תְדמ ֶ ה לקהילות אמריקניות אתניות אחרות ; היא תקיים מערכת של סמלים ומוקדי זהות אתניים קהילתיים לצד מרכיבי הזהות האמריקניים . מקומה של מדינת ישראל יהיה דומה למקומה של אירלנד או איטליה , בקרב האמריקנים יוצאי הארצות הללו . מדינת ישראל תמלא אותו תפקיד של המולדת הישנה , ה"אלטע היים [ ... ] . " אם מדינת ישראל מבקשת להיות רלוונטית עבור יהודי ארצות-הברית והמערב , עליה לפתח דיאלוג עם יהודי התפוצות , דיאלוג שישתרע הרבה מעבר להטפת מוסר ציונית . [ ... ] שאיפתנו לקראת 50 השנים הבאות אינה צריכה להיות העלאת כל יהודי העולם המערבי למדינת ישראל . זה פשוט לא יקרה . עלינו לשאוף להיות ָקט ָ ל ִ יז ָ טֹור תרבותי , עלינו להיות מעורבים - לא כּפט ְ רֹונים ִ אלא כשותפים - בחיי התרבות היהודיים בתפוצות , בחינוך היהודי . [ ... ] כדי שמדינת יש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית