חיזוק הזהות היהודית אצל יהודי צרפת מתבטא גם בהרחבת החינוך היהודי בצרפת ובעידוד עלייה לארץ ישראל . העלייה מצרפת התגברה מאז שנת , 2000 בעקבות גילויי אנטישמיות שכללו הצתות , יידּוי אבנים והשחתת רכוש בבתי כנסת , בבתי ספר ובמרכזים יהודיים , חילול בתי קברות ועוד . תופעת האנטישמיות בולטת בצרפת הרבה יותר מאשר במדינות מערביות אחרות : מפלגות הימין הקיצוני רואות ביהודי צרפת חלק מהמיעוטים הזרים שיש להצ ֵ ר את צעדיהם , ואילו המיעוטים הזרים , שרובם מוסלמים , מתנכלים ליהודים על רקע הסכסוך הישראליהערבי . יחסם של היהודים בישראל ליהודים בתפוצות משתנה מאז הקמת המדינה היה היחס של ישראלים ליהודים בתפוצות מורכב . מצד אחד , ישראל הציגה עצמה כמרכז היחיד של העם היהודי , מצד אחר , היא נזקקה לתמיכה של יהודי התפוצות . תמיכתם של יהודי התפוצות בישראל בתקופת מלחמת ששת הימים המחישה לישראלים את קיומה של הברית בין חלקי העם היהודי , ואחוז גבוה של ישראלים הביע בסקרים שונים תחושת הזדהות עם העם היהודי בתפוצות . אולם מאז שנות ה70- חלה ירידה במספר היהודים בישראל שהזדהו עם יהודי התפוצות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית