מעמדה של מדינת ישראל בקרב היהודים בתפוצות משתנה בעקבות אירועי מלחמת יום הכיפורים ותוצאותיה , ישראל לא נחשבה עוד מקלט בטוח ליהודים בעיני יהודי התפוצות . בנוסף , בשנות ה80- נמתחה ביקורת על מדיניות ישראל במבצע " שלום הגליל" ( מלחמת לבנון הראשונה , ( 1982 ועל עמדותיה בשאלה הפלסטינית . היחלשות הזיקה לישראל התבטאה בכמה אופנים : א . היקף התרומות - שיעור הכספים שהועבר לישראל מסכום התרומות שנאספו בקהילות היהודיות - ירד . מגמה זו מבטאת את התחושה של יהודים רבים בתפוצות , שישראל אינה זקוקה לתמיכתם הכלכלית כמו בעבר . ב . מספר התורמים - בעשור שבין שנת 1990 לשנת 2000 ירד בכשליש מספר ּבתי ָ האב היהודיים שנהגו לתרום מדי שנה כספים לארגונים יהודיים . ג . יעדי התרומות - עד 1973 הועברו כספי התרומות למדינת ישראל , והיא החליטה לאילו מטרות לייע ֵ ד אותם . מאז 1973 החלו התורמים להגדיר בעצמם את היעדים שאליהם יופנו כספי התרומות - ובעיקר ביקשו לתרום לחינוך ולחברה , ופחות לביטחון . בנוסף , ביקשו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית