היחסים בין ישראל לתפוצות : תמיכה ומתיחּות בשנים 1970-1948 חשו היהודים בתפוצות , ויהודי ארצות הברית במיוחד , כי קיומה של מדינת ישראל תלוי בתמיכתם . הם ראו במדינת ישראל מקום מקלט ומקום הצלה לכל היהודים באשר הם . מה עוד שחלקם היו ניצולי שואה ולאחרים - היו בני משפחה וקרובים שנרצחו בשואה . עמדה זו באה לידי ביטוי בתרומות כספיות נדיבות , בעיקר של יהודי ארצות הברית , שביטאו הזדהות עם מדינת ישראל . בשנים הראשונות לעצמאות ישראל חלק ניכר מהכנסות המדינה במטבע חוץ הגיעו מתרומות של יהודים בתפוצות . יהודי ארצות הברית גם הביעו תמיכה במדיניות הביטחון של ישראל במחצית השנייה של שנות ה , 50- אף על פי שהדבר גרם למתיחות ביניהם לבין הממשל האמריקני . כך למשל , מנהיגי הארגונים היהודיים ניהלו פעילות ציבורית נגד הלחצים שהפעילה ארצות הברית על ישראל , לסגת מחצי האי סיני לאחר מבצע קדש ( עמ' . ( 177 בד בבד ניסו יהודי ארצות הברית להשפיע על הממשל האמריקני שינהיג מדיניות מתונה יותר כלפי ישראל . למרות התמיכה הכלכלית והפוליטית בה לא נתפסה מדינת ישראל כמרכז היחיד בחיי העם היהודי . כבר בשנות ה50- שללו מנהיגים יהודים בתפוצו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית