נתונים ומגמות מרכזיות בחיי היהודים בתפוצות בשנת 2007 נאמד מספר היהודים בעולם בכ13- מיליון נפש . למעלה מ 80 % - מהיהודים בעולם מתרכזים בשתי מדינות : במדינת ישראל ובארצות הברית . הקהילה היהודית השלישית בגודלה היא הקהילה היהודית בצרפת , ואחריה - הקהילות היהודיות בקנדה , בבריטניה ובארגנטינה . מספר היהודים בישראל הולך וגדל בהדרגה , ואילו מספרם בתפוצות - הולך ופוחת . מאז שנות ה70- של המאה העשרים הגידול השנתי של היהודים בתפוצות הוא אפ ְ סי כתוצאה משיעורי ילודה נמוכים , מהזדקנות האוכלוסייה ומהתבוללות . יהודים רבים מצליחים להשתלב בחברה וחלקם נוטים להתרחק ממורשתם - וזהותם היהודית נחלשת . הממוצע העולמי של נישואי תערובת מגיע לכ , 40 % - ובמדינות מסוימות כמו ארצות הברית - כ 55 % - מכלל הזוגות היהודיים נישאים בנישואי תערובת . רק כשליש מהילדים הנולדים מנישואי תערובת גדלים כיהודים . הירידה ברמת הזהות היהודית משפיעה על מידת המעורבות בחיי הקהילה היהודית , על החינוך היהודי של הדור הבא , ועל הסֹוליד ִ ריּות עם מדינת ישראל . הקהילה הגדולה והחזקה ביותר בתפוצות מתרכזת כאמור בארצות הברית . היהודים חיים שם בקה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית