בין גֹולה לתפוצה גם לאחר גלי העלייה הגדולים לישראל נותרו יהודים רבים בארצות שמחוץ לה . השאלה , מה צריכה להיות מערכת היחסים בין ישראל ליהודים שמחוצה לה , הייתה נושא לדיון אצל מע ַ צב ְ ֵ י המדיניות בממשלה , בכנסת ובציבור בישראל , והוצגו בו עמדות שונות . לפני הקמת המדינה , בין הוגי הדעות של התנועה הציונית היו שראו בקיום של העם היהודי בגֹולה - מצב לא רצוי . ה"גולה" נתפסה כמקום שבו נרדפו היהודים , ואילו הבית הלאומי בארץ ישראל היה מקום שביטא תהליך של ריבונות ; דמות היהודי הגלותי עמדה בניגוד לדמות היהודי החדש . חורבן הקהילות היהודיות בשואה סימל את האיּום המתמיד על הקיום היהודי מחוץ לארץ ישראל , וחיזק את הטיעונים שהציגה התנועה הציונית . בשנות קיומה של ישראל כמדינה עצמאית חל שינוי ביחסה של מדינת ישראל ואזרחיה ליהודים שלא עלו לישראל . תרומות של יהודים ותמיכה של ארגונים יהודיים סייעו לישראל בשנותיה הראשונות . מלחמת ששת הימים , ובעיקר שלושת שבועות ההמתנה שקדמו לה , חיזקו את התחושה של ׁ ּותפּות הגורל בין היהודים בתפוצות לבין אזרחי ישראל . התמיכה של יהודי התפוצות בישראל וההזדהות שלהם עם המדינה הראו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית