לחזרה ולדיון . 1 אירועי השואה חדרו לתודעה הציבורית בישראל בשנות ה50- וה60- בשלושה אירועים שונים : הסכם השילומים עם גרמניה , משפט קסטנר ומשפט אייכמן . א . תארו עמדות מנוגדות בוויכוח - בשניים מהאירועים . ב . הסבירו את חשיבותם של אירועים אלה בעיצוב דמותה של מדינת ישראל . ג . ציינו דוגמאות לעוד אירועים שהתרחשו במדינת ישראל החל בשנות ה80- והגבירו את התודעה של הציבור בישראל בנוגע לשואה . . 2 הסופר והמשורר חיים גורי כתב בספרו "מול תא הזכוכית - משפט אייכמן בירושלים : " " אם נפתח דף חדש , הרי נפתח הוא בתוכנו . אנו רואים כעת את הדברים אחרת" ( עמ' . ( 247 מאילו בחינות היה משפט אייכמן נקודת מפנה ביחסה של החברה הישראלית לשואה ? . 3 א . מהן התמורות שחלו בעיצוב זיכרון השואה משנות ה70- עד שנות ה ? 90- ב . האם דפוסי ההנצחה של השואה , שהחלו בעשורים האחרונים , עשויים לסייע בהתמודדות עם החשש , שמא ייחלש זיכרון השואה עם חלֹוף הזמן ועם הזדקנותם של הניצולים ומותם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית