הנצחת השואה ולקחיה נמשכים בשנת 1986 נחקק בישראל חוק איסור הכחשת השואה , תשמ"ו . 1986- החוק קבע עונש מאסר של חמש שנים על מי שיכחישו את המעשים שביצעו הנאצים כלפי העם היהודי או כלפי האנושות . החוק קבע כי עונש זה יוטל גם על מי שימעיטו במעשים שביצעו הנאצים . ההכרה בייחודה של השואה התבטאה גם בהחלטת העצרת הכללית של האו"ם מנובמבר , 2005 החלטה שקבעה כי 27 בינואר - הוא יום הזיכרון הבינלאומי לשואה . ב27- בינואר 1945 שחרר הצבא האדום את האסירים שהיו במחנה ההשמדה אושוויץ , לכן נקבע יום זה ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה . עוד קבעה העצרת כי האו"ם מתנגד להכחשת השואה ויפעל להנחלת לקחיה לדורות הבאים . יום השואה הבינלאומי מצוין בטקסים , בעצרות ובכינוסים במדינות רבות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית