ב1988- החל משרד החינוך לארגן מסעות לפולין , ובמסגרתם יוצאים מדי שנה אלפי בני נוער לסיורים במחנות ההשמדה ובמקומות שהיו בהן קהילות יהודיות . גם משלחות של חיילים יוצאות לסיור במקומות אלה . מטרת המסעות , תוכנם וחשיבותם בעיצוב זיכרון השואה ובהבניית הזהות הלאומית - שנויים במחלוקת . משפט דמי ַ אניּוק - עוד התמודדות עם זיכרון השואה ב1987- נערך בירושלים משפטו של ג'ון איוואן ָ דמיאני וּ ק והשפיע גם הוא על התמודדות החברה בישראל עם זיכרון השואה . דמיאניוק נולד ב1920- בא וּ קָראינה . בראשית מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא האדום והשתתף בקרבות נגד הצבא הגרמני . ב1942- נפל בשבי הגרמנים והועבר למחנה שבויים בפולין . לאחר מכן גויס לחיל הע ֵ זר של הגרמנים , והיה שומר במחנות ההשמדה סֹו בִֹ י ּ ֹור וט ֶבֹ לינקה ְ . בשל אכזריותו הרבה כינו אותו האסירים " איוואן ָ האיֹום . " לאחר המלחמה היגר דמיאניוק לארצות הברית וחי בקליב ְ לנד שבאֹוהיֹו . בשנת 1975 הגיע למשרד המשפטים האמריקני מידע , שג'ון דמיאניוק שיתף פעולה עם הנאצים . תמונתו נשלחה לישראל , וניצולים ממחנה טרבלינקה זיהו אותו כ"איוואן האיום . " לאחר כמה משפטים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית