לשואה נוכחות בולטת בחיים בישראל משנות ה70- החלו אירועי השואה לתפוס מקום חשוב ב ff ִ יח הציבורי , בתחומי התרבות השונים , בתקשורת ובתכניות הלימודים . לעתים יוצר השיח הציבורי , ובמיוחד ה ff ִ יח הפוליטי , זילּות של השואה , ובמחלוקות ועימותים מטיחים אנשים זה בזה כינויים כמו "יּודנָרט" או "נאצי . " על נוכחות השואה בחברה הישראלית השפיעו כמה גורמים : א . המלחמות ואירועי הטרור - תקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת הימים הגבירה את החרדה לקיומה של המדינה ( עמ' . ( 184 בקרב רבים צף ועלה החשש מפני השמדת עם , וה ff ִ יח הציבורי השווה לעתים קרובות בין האירועים הללו . זיכרון השואה חזר ועלה בעקבות אירועי טרור כמו רציחתם של 11 הספורטאים מישראל באולימפיאדה במינכן שבגרמניה ב , 1972- וחטיפת מטוס איר-פ ְ ַרנס לא ַ נטּבה ֶ שבאּוגנדה ב1976- בידי חוליית מחבלים , ששניים מהם היו גרמנים . באנטבה התחזקו תחושות הנְרדפּות כאשר הפרידו החוטפים במטוס בין החטופים היהודים ליתר החטופים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית