מבזק ב23- במאי 1960 הודיע בן גוריון מעל בימת הכנסת כי הפושע הנאצי אדֹולף אייכמן נלכד בארגנטינה וכי הוא יועמד למשפט בישראל מתוקף "החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י . " 1950- באמצעות משפט אייכמן ביקשה ישראל להציג את אירועי השואה , ולהבהיר כי קיומה של מדינת ישראל מבטיח ששואה כזו לא תתרחש שוב . משפט אייכמן החל באפריל 1961 ובראש התביעה עמד גדעון האּוזנר . במשפט גֹוללּו למעלה ממאה עדי התביעה את סיפורם האישי ואת גורל קהילותיהם . בפסק הדין הורשע אייכמן בפשע נגד העם היהודי ובפשע נגד האנושות . אייכמן הוצא להורג בתלייה ב31- במאי . 1962 הייתה זו הפעם היחידה בישראל שהוצא לפועל עונש מוות . משפט אייכמן הועבר בשידור ישיר ברדיו ועורר התעניינות רבה . המשפט גרם למפנה ביחס הציבור הישראלי אל השואה - הוא עורר התעניינות רבה בניצולי השואה ובעדויותיהם . העמדתו של אייכמן למשפט על ידי מדינת ישראל המחישה את ריבונותה של מדינת ישראל . בהשפעת המשפט החלו ביוזמת הניצולים מסעות של בני נוער לפולין - כבר ב . 1963- כמו כן התרבו פעולות ההנצחה של הקהילות היהודיות שנכחדו . ב1967- העניק לראשונה משרד הביטחון את " אות הלוחם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית