העניק לראשונה משרד הביטחון את אות הלוחם בנאצים ללוחמים מבין הניצולים . הענקת האות על ידי מדינת ישראל - ביטאה את ההכרה של המדינה בלחימה ובגבורה של הניצולים . בעקבות משפט אייכמן החלו להיכתב יותר ויותר אוטוביוגרפיות של ניצולים , ונכתבו יצירות ספרות על השואה . תעודה השפעת משפט אייכמן על החברה בישראל , חיים גורי , 10 בספטמבר 1961 הסופר והמשורר חיים גורי תיעד את המשפט ברשימות שהופיעו בעיתון " למרחב . " זהו קטע מרשימה שהופיעה בעיתון בעת המשפט . [ ... ] הרי ידענו את הדברים האלה , לא !? ידענו , כן . גם לפני משפט אייכמן ידענו . חוקרים והיסטוריונים ובעלי אסופות טרחו בעבודה אין סופית בארץ ובחוץ לארץ והעניקו לנו את ספרות הדוקומנטציה , זו שרבים כיסו עיניהם בהתקרבם אליה . והיה ' יד ושם , ' והיה ' מוזיאון השואה והמרד' בבית יצחק כצנלסון בקיבוץ לוחמי הגיטאות . אך כאשר עבר החומר הזה את שולחן התביעה והיה לחלק מכתב האישום , כאשר פרצו המסמכים האלה מדממת הארכיונים , דומה היה כי כעת הם מדברים בפעם הראשונה , והידיעה ההיא הייתה שונה מאוד מהידיעה הזאת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית