משפט אייכמן משפיע על החברה הישראלית משפט אייכמן הוא מן האירועים ההיסטוריים בעלי משמעות מיוחדת , שמלכדים את הקבוצה הלאומית ונצרבים בזיכרון הלאומי . למשפט הייתה השפעה גדולה על הציבור הישראלי והוא היה נקודת מפ ְ נה בעיצוב זיכרון השואה . המשפט הפנה תשומת לב אל ניצולי השואה שחיו בארץ , ושינה את יחסו של הציבור בארץ אל השואה ואל הניצולים . העדויות הפומביות במשפט היו עבור הניצולים עוד שלב ּכאּוב בהתמודדות עם סבלם , והן עוררו הזדהות והתעניינות רבה של הציבור הישראלי בניצולים ובסבלם . העדויות שברו את שתיקתם של הניצולים , וחשפו לפני אזרחי המדינה את סיפורם של שכנים , חברים לעבודה , ומּכִרים שחיו ביניהם . הציבור הישראלי הקשיב לעדויות מתוך מציאות החיים של הניצולים והחל לשנות את יחסו אליהם . דברי העדים במשפט אייכמן חדרו לתודעה של הציבור בישראל - בני נוער ומבוגרים כאחד - והפכו את השואה מעניינם של הניצולים לעניינו של העם כולו . המושג הבלתי נתפס - " ששת המיליונים , " קיבל ממד שונה עקב העדויות של כל ע ֵ דה וע ֵ ד במשפט . העדויות המחישו את העובדה כי כל אחד מששת המיליונים שנרצחו הוא בן אדם , שיש לו ׁשם וסיפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית