מבזק מרבית ניצולי השואה שעלו לישראל העדיפו לשתוק ולהשקיע את כוחותיהם בשיקום חייהם . עדויות ניצולי השואה נתקלו בתגובות שונות ומנוגדות : הטלת ספק באמינות העדויות , העברת ביקורת על הניצולים , התעלמות מסבלם או רחמים כלפיהם . ב13- במרס 1951 תבעה מדינת ישראל מממשלת גרמניה כספי שילומים על האובדן והסבל שגרמה גרמניה הנאצית ליהודים . העיתוי לתביעה של השילומים נבע מהשינוי שהסתמן במעמדה של גרמניה , ממצבה הכלכלי של מדינת ישראל , ומעמדת בכירים בהנהגת גרמניה המערבית , ובראשם קנצ ְ לר גרמניה , בנושא השילומים . ב30- בדצמבר 1951 החליטה ממשלת ישראל לפתוח במשא ומתן ישיר עם שלטונות גרמניה בנושא השילומים , צעד שהביא לקיומם של שלושה ימי דיונים סוערים בכנסת ולמחלוקת ציבורית קשה בנושא . התומכים בהסכם השילומים טענו כי המדיניות הבינלאומית ביחס לגרמניה השתנתה , כי מעמדה של מדינת ישראל כנציגה הבלעדית של העם היהודי עשוי להתחזק בעקבות המשא ומתן , וכי השילומים יסייעו בכלכלת מדינת ישראל המתפתחת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית