משפט קס ְ טנר - המאשים הופך לנאשם האירועים הקשורים בשואת העם היהודי הוסיפו להסעיר את הציבור בישראל , ומאז 1 בינואר 1954 העסיקה את הציבור פרשת קס ְ טנר . ד"ר ישראל קס ְ טנר , מנהיג ציוני בהונגריה , ניהל ב1944- משא ומתן עם הנאצים להצלת יהודי הונגריה . במסגרת פעילותו נפגש עם בכירי המשטר הנאצי : עם אדֹולף אייכמן , עם היינִריך הימלר ועם ק ּ ְרט ּב ָ כר . בעקבות המשא ומתן , ביוני 1944 הצליח קסטנר להציל 1 , 684 יהודים , והם יצאו ברכבת מבודפשט והגיעו לשווייץ . קסטנר היה מעורב אישית בתהליך בחירת הניצולים , ביניהם עשרות מבני משפחתו ומאות מבני עירו קל וְ ז , ' ולכן כונתה רכבת קסטנר גם רכבת המיוחסים . בקיץ 1952 פרסם מלּכיאל גִרינו ַ ולד , מיוצאי הונגריה , עלון ובו האשים את קסטנר שהציל את מקורביו ושיתף פעולה עם הנאצים על ידי העלמת מידע מיהודי הונגריה והשתקת ידיעות על השמדת יהודים . מלכיאל גרינוולד טען כי במשפט ניְרנ ּבֵ ְרג העיד קסטנר לטובת קצין האס-אס ק ּ וְר ּב ָ כר ואף היה שותף לו בגזלת רכוש של יהודים . באותו זמן שימש קסטנר , שהיה איש מפא"י , בתפקיד עובד מדינה בכיר - דוברו של השר דב יוסף ( עמ' -...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית