ממשלת ישראל מחליטה לבקש שילומים מגרמניה אחת הסוגיות המרכזיות שהסעירו את ההנהגה ואת הציבור בישראל בשנות ה50- הייתה שאלת השילומים מגרמניה . מדינת ישראל ראתה עצמה יורשת של יהדות אירופה שנכחדה , ולכן תבעה כבר ב13- במרס 1951 מממשלת גרמניה כספי שילומים . התביעה של מדינת ישראל התבססה על הוצאות הקליטה של כחצי מיליון פליטים יהודים , שהגיעו לארץ ישראל מאז עלה היטלר לשלטון ב30- בינואר . 1933 התביעה לשילומים הדגישה כי העם הגרמני כולו נושא באחריות לפשע כלפי העם היהודי , וכי קבלת פיצוי חומרי אינה מהווה כפרה . כמו כן תבעה מדינת ישראל מהעם הגרמני ומממשלתו שישאו באחריות לשיקום הפליטים . החוקרת נעימה ברזל מציגה כמה שיקולים שהשפיעו על עיתוי התביעה : א . השינוי המסתמן במעמדה של גרמניה - ב1949- החלו מדינות המערב לדון בהקמתה של הרפובליקה הפדָרלית ֵ הגרמנית - גרמניה המערבית . בספטמבר 1950 החליטו מעצמות המערב - ארצות הברית ובריטניה - לסיים את מצב המלחמה עם גרמניה ואף התירו להתחיל להקים יחידות צבא גרמניות . לנוכח שינויים אלה טען שר החוץ משה ׁשָ ֵרת , כי הקהילה הבינלאומית עלולה לטהר את שמה של גרמניה - לפני שזו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית