השואה מחלחלת בהדרגה בתודעה של החברה הישראלית עד סוף שנות ה60- של המאה העשרים הגיעו למדינת ישראל כחצי מיליון ניצולי שואה . על פי ההגדרה המקובלת , ניצולי שואה הם יהודים שסבלו מן הפעולות שביצעה גרמניה הנאצית באופן ישיר בגטאות , במחנות , במקומות מחבוא , או באופן עקיף - יהודים שברחו מפני הנאצים או גורשו על ידי הנאצים או איבדו בני משפחה . מרבית ניצולי השואה העדיפו לשתוק ולהשקיע את כוחותיהם בשיקום חייהם . הם התאמצו להקים משפחה , למצוא עבודה , להשיג דירת מגורים ולטפחה . ניצולי השואה , שעלו לישראל מיד לאחר ההכרזה על הקמת המדינה , הגיעו לחברה שהייתה עסוקה בעיקר במאבק להקמת המדינה , במלחמה לעצמאות ואחר כך ב ׁשְ כֹול הכבד שהביאה ע ִ מה המלחמה . העיסוק בנושא השואה בחברה בישראל בתקופה זו היה מועט , ומי שעסקו בו התייחסו בדרך כלל למרד הגטאות . החוקרת חנה יבלונקה מעריכה כי ליישוב הוותיק בארץ ישראל היה נוח לעסוק דווקא בנושא זה , כי הם ראו במרד הגטאות גילוי של "לחימה יהודית . " בהדרגה החלו הניצולים לספר , לעתים רק במרומז , את סיפוריהם האישיים . בשיחות עם קרובים ובעדויות שהתפרסמו בעיתונים סיפרו הניצולים ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית