לחזרה ולדיון . 1 אילו שינויים התחוללו בחברה בישראל החל באמצע שנות ה ? 60- מה היו הגורמים לשינויים האלה ? כיצד הם השפיעו על המערכת הפוליטית ועל האזרחים במדינה ? . 2 בעיצוב הזיכרון הלאומי שמור מקום מיוחד לנופלים במערכות ישראל . כיצד עניין זה בא לידי ביטוי ? אילו שינויים חלו בשימור זיכרון הנופלים ומה גרם לכך ? . 3 הציגו דוגמאות משני תחומים לשינויים בתחומי התרבות והאמנות , והסבירו מה הגורמים לכך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית