התרבות משקפת שינויים בחברה התמורות שחלו בחברה הישראלית השתקפו בשינויים בעיצוב הזיכרון הלאומי ובשינויים בתחומי תרבות ואמנות : במוזיקה , בספרות , בתאטרון , בקולנוע ובאמנות . בשנות ה50- טיפחה התרבות הישראלית זהות לאומית , והעמידה במרכז את דמות הצּב ַ ָ ר , את גבורת הלוחמים ואת קיבוץ הגלויות במדינת ישראל . בהדרגה החלה החברה הישראלית להיפתח ולהיחשף לתרבות העולמית , והשפעתה חלחלה יותר ויותר בתרבות הישראלית . תהליך זה ביטא מעבר מתרבות המעמידה במרכז את האומה הנבנית ואת הערכים הלאומיים המשותפים - לתרבות המעמידה במרכז את הפרט ומבטאת ּ פ פִּ ָרליזם תרבותי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית