ערוצי התקשורת מתרחבים בשנותיה הראשונות של המדינה מימנו המפלגות עיתונים שהיו מכשיר להפצת אידאולוגיה והשקפות פוליטיות ולחיזוק מעמדה וכוחה של המפלגה . העיתון היומי " דבר" היה מזוהה עם מפא"י , " על המשמר" - עם " השומר הצעיר" ו"הקיבוץ הארצי , " והימין הוציא לאור את העיתון " חירות , " כשמה של המפלגה . לעומת עיתונים מפלגתיים אלה הופץ העיתון " הארץ" החל ב , 1918- ולא היה קשור לשום מפלגה . במחצית השנייה של שנות ה60- החלה לרדת קְרנּה של העיתונות המפלגתית ואת מקומה תפסו עיתונים חסרי גוון אידאולוגי מובהק , ובראשם - העיתונים " ידיעות אחרונות" ו"מעריב" שהתחרו ביניהם על היקף התפוצה . העיתונות משקפת את התמורה החברתית שחלה בחברה הישראלית . היא מבקרת את ראשי המדינה ואת צה"ל , וחושפת סכסוכים ופרשיות שחיתות שמעורבים בהם אישים פוליטים . התמורה בעיתונות מתבטאת גם במתן ייצוג למגזרים שונים בחברה הישראלית , יותר מבעבר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית