של הפרט , לעומת הסרטים שקדמו להם שהציגו את ההיבט הקולקטיבי הלאומי . סרטים רבים הציגו את ה ּפְ ָרט הישראלי , המחקה את " תרבות הנגד" המערבית ומותח ביקורת אידאולוגית על הממסד הישראלי . סרטו של א ּ ִרי זֹוהר , " חֹור ּב ַ לב ָ נה" , ( 1965 ) הוא אחד מהסרטים הישראליים הראשונים שהעזו למתוח ביקורת על האידאולוגיה הציונית , והוא מנסה לשלב בין מרכיבים מהקולנוע האמריקני והאירופי לבין המציאות הישראלית הייחודית . בשנים האחרונות נוצרו סרטים רבים המציגים קבוצות בחברה הישראלית , שעד כה לא זכו כלל לחשיפה או לייצוג ראוי בקולנוע הישראלי . כך לדוגמה , לעומת סרטי הבורקס , שהציגו את בני עדות המזרח באופן סטריאוטיפי - הסרטים שנעשו מאז שנות ה90- ועסקו בקבוצה זו , חשפו עולם מורכב ומגוון יותר . לדוגמה : הסרט " אביבה אהובתי , " בבימויו של ׁש ֵ מי זְרחין , ( 2006 ) מציג את עולמה של אישה קׁשת ַ יום מטבריה החולמת להיות סופרת ; הסרט " סוף העולם שמאלה" בבימויו של אבי נׁש ֶ ר ( 2004 ) מתאר את החיים בעיירת פיתוח בדרום הארץ . גלי העלייה מברית המועצות ומאתיופיה השתקפו אף הם בקולנוע הישראלי . לדוגמה , הסרט " החברים של יאנה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית