תמורות בקולנוע הישראלי הסרטים של שנות ה50- ותחילת שנות ה60- הציגו חברה ישראלית לוחמת , שבונה מקלט לעם היהודי , מיישבת את הארץ ונאחזת בה . סרטים כמו " אקס ֹ ֹו וֵ ס" בבימויו של א ֹ ֹוֹו ּפּ ֵרמינגר ( 1960 ) הציגו את המאבק הלאומי כמאבק למען הצדק - הן היהודי הן הּכלל-אנושי - ויוצריהם ראו עצמם נושאי שליחות לאומית ציונית . סוג אחר של סרטים היו סרטים שכונו " סרטי ּ בֵרק ָ ס . " סרטים אלה נחשבו לקולנוע " עממי . " הם הציגו את הסוגיה העדתית ואת ההשתלבות של יוצאי עדות המזרח בחברה הישראלית . יוצאי עדות המזרח הוצגו באופן סטריאוטיפי כאנשים מלאי שמחת חיים וחוכמה עממית ( אבל עניים , ( לעומת האשכנזים , שהוצגו כאנשים מח ּשַ ב ָ ִ ים וערמומים וכמובן - עשירים . הפער העדתי הסתיים בסרטים אלה לרוב בנישואין בין-עדתיים . החל בשנות ה , 70- בהשפעת הקולנוע האירופי , הופיע זרם חדש בקולנוע הישראלי , המכונה " הרגישות החדשה . " סרטים אלה הדגישו את ההיבט האישי והתמקדו בעולמו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית