תמורות בתאטרון רוב המחזות שהועלו על הבמות בשנות ה50- עסקו בסוגיות לאומיות , כמו קליטת עלייה ופרשות מתקופת המאבק להקמת המדינה , העפלה ומלחמת העצמאות . הביקורת שנמתחה על ערכים לאומיים וחברתיים גברה במהלך שנות ה60- ובעיקר בשנות ה , 70- ושיאה היה במחזה הסטיִרי " מלכת אמבטיה" מאת חנוך לוין . המחזה , שלעג לתחושות הגאווה על הניצחון במלחמת ששת הימים , עורר סערה חסרת תקדים והורד מהבמה כעבור זמן קצר . עם זאת , המחזה הזה היה נקודת מפנה וביטא את תחילתה של המגמה האנטי-ממסדית והאנטי-מלחמתית . מחזות תאטרון אחרים הביעו את החשש מפני ׁשַ כֹול ומלחמות . מגמה זו התגברה לאחר מלחמת יום הכיפורים . לדוגמה : המחזה " ג'ֹוקר" ( 1975 ) מאת יהושע סובול , תיאר קבוצת חיילים ב ּ ּונקר ברמת הגולן , המתלוננת על עצם ה ׁ הּות במקום ומביעה את רצונה לחיות ולא למות ; המחזה שַ של הלל מיטל ּ ּונקט " ג ֹ ֹוֹודי ( 1993 ) "ff עסק בדמותו של האלוף שמואל גונן ( גורודיש , ( שהיה אלוף פיקוד הדרום בעת מלחמת יום הכיפורים ( עמ' , ( 193 ותיאר את החלומות שניפצה המלחמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית