תמורות במוזיקה בעשורים הראשונים של המדינה ביטאו השירים את הזיקה לארץ ישראל ותיארו נופים ואירועים במדינה . השירים הונחלו במסגרות חינוכיות כמו תנועות נוער , בערבי שירה בציבור , וכן בשיעורי זמָרה בבתי הספר . ב1960- החלה מסורת של פסטיבל הזמר העברי במוצאי יום העצמאות , שנמשכה עד . 1980 פסטיבל הזמר היה בסיס לפסטיבלי זמר רבים אחרים בישראל , כמו פסטיבל הזמר החסידי , ( 1969 ) פסטיבל שירי ילדים ( 1970 ) ופסטיבל הזמר המזרחי . ( 1971 ) מלחמת ששת הימים הניבה יבול של שירי ניצחון ושירי הנצחה . התקופה שלאחר המלחמה הייתה גם תקופת הפריחה של הלהקות הצבאיות , שהופיעו לפני החיילים . שינוי באווירה שהדגישה את שמחת הניצחון החל כבר ב , 1969- עם השמעתו של " שיר לשלום" ( מאת יעקב רוטבליט ויאיר רוזנבלום . ( השיר ביטא תקווה לסיומן של המלחמות ולבֹוא השלום . השיר הושפע מתנועות המחאה האנטימלחמתיות בעולם , והיה ראשיתו של תהליך שבו החלה להימתח ביקורת על הזהות הישראלית ועל ערכי היסוד של דור מקימי המדינה . רבים הזדהו עם מסר השלום שעלה משורותיו של " שיר לשלום , " אך היו שראו בו ביטוי לתבוסתנות . כזה היה ְרחב ְ ע ָ ם זאב ִ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית