מלחמות ישראל נחקקות בזיכרון הלאומי מלחמות ישראל וקרבות מרכזיים בהן נצרבו בזיכרון הלאומי והם מלכדים את הקבוצה הלאומית . המוות בקָרב למען המולדת הוא אחד המרכיבים המעצימים את הזיכרון הלאומי . הטרגדיה האישית מקבלת משמעות לאומית - עניין המקל לעתים על ההתמודדות עם האובדן וה ׁ ּככ וְ ל . מקום מיוחד שמור בזיכרון הלאומי לנופלים במערכות ישראל , ומסייעים לכך מערכת החינוך , התרבות ואמצעי התקשורת . חגים , ימי זיכרון , טקסים , האמנות לסּוגיה הספרות , המוזיקה , הקולנוע , הפיסול והציור - כל אלה יוצרים מסורת חדשה ותורמים לעיצוב הזיכרון הלאומי כזיכרון קֹולקטיב ִ י ולהעברתו מדור לדור . בעקבות כל אלה חרגו ה ׁ ּככ וְ ל והאב ֶ ל על הנופלים מהתחום הפרטי והפכו לנחלת החברה הישראלית כולה . פעולות הנצ ָ חה נעשו בעבר ונעשות היום הן על ידי המשפחות ה ׁ ש ַ ּכּו וְ ת וחברי הנופלים , הן על ידי מוסדות ממשלתיים , כמו " היחידה להנצחת החייל" במשרד הביטחון , גופים מּוניצ ִ יּפ ָ ליים ( גופים שקשורים לרשות המקומית ) ועוד . ההנצחה והזיכרון של הנופלים במערכות ישראל באים לידי ביטוי בדרכים אחדות . דוגמאות : א . יום הזיכרון הכל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית