מבזק בשנות ה50- וה60- פעלה ממשלת ישראל , על ידי מערכת החינוך וצה"ל , לעיצוב החברה על פי " מדיניות ּ ּור ההיתּוך , " כדי ליצור זהות ישראלית משותפת . התרבות שאותה ביקשה המדינה להטמיע התבססה בעיקר על התרבות שהתפתחה ביישוב ועל התרבות האירופית . עם הזמן , החלה להימתח ביקורת על מדיניות כור ההיתוך , בעיקר בשל התעלמותה מן התרבויות שהביאו אתם העולים מארצות האסלאם . הפערים החברתיים בין העולים מהארצות השונות התגלו במערכת החינוך . בעת כהונתו של זלמן ארן בתפקיד שר החינוך , אושרה תכנית ה ֵ ר פֹ ְרמה במערכת החינוך , הורחב " חוק חינוך חובה חינם" והונהגה מדיניות האינטגַרצ ְ יה בחטיבת הביניים . מערכת החינוך ניסתה לעודד לימודים תיכוניים באזורי מצוקה על ידי הקמת בתי ספר מקיפים בעיירות הפיתוח והגמשה במבנה בחינת הבגרות . בשנות ה70- קמה מחאה חברתית מאורגנת של בני עדות המזרח , והובילה אותה תנועת "הפנתרים השחורים" שקמה בשנת . 1971 בראש התנועה עמדו ראובן א ּבִ ְרג'ל , סע ַ דיה מְרצ ְ יאנ ֹ ו וְ צ'רלי ּבִ יט וְ ן , ותמכו בהם סטודנטים , עובדים סוציאליים וקבוצות שמאל . תחילה התייחסו נבחרי הציבור למחאת " הפנתרים הש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית