יבטיחו שלא ייווצר דור שני של עניים בארץ , לכן גם מ ַ צ ְּ ּון המנהיגות היה ׁשֵקט . הפנתרים השחורים הרסו דימוי זה . הסתבר שגם הדור השני של העולים חי באותם תנאים של מצוקה וקיפוח ודור זה החליט להתמרד . הביטוי של גולדה ) מאיר ( " הם לא נחמדים , " היה ביטוי להרס הדימוי . המודעות לכישלון החלקי של אי פתרון גברה מאוד עקב ההפגנות . ההכרה שההפגנות הן סימפטום של משהו חמור גברה בהדרגה ולקח זמן עד אשר הבינו שיש בעיה רצינית . ) מ' הופנונג , מחאה וחמאה - השפעת הפנתרים השחורים על הקצאות לצורכי חברה ורווחה , עמ' ) 45-44 1 מה היה הדימוי של מנהיגי המדינה שאותו ערערו " הפנתרים השחורים 2 ? " מה הייתה התועלת בהפגנות "הפנתרים השחורים , " על פי תפיסת ויקטור שם טוב ? המלחמות ועתיד השטחים גורמים לקיטוב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית