מערכת החינוך מנסה להתמודד עם פערים בחברה מערכת החינוך שיקפה את הקושי לבטל את השוני בין העולים שהגיעו למדינת ישראל מארצות שונות בזמן קצר . הפערים החברתיים שהלכו וגדלו - בלטו במערכת החינוך . בעיקר בלט הפער בבתי הספר התיכוניים העיוניים בערים הגדולות , שבהם למדו בעיקר תלמידים ממוצא אשכנזי , ואילו מספר התלמידים בני עדות המזרח שלמדו בבתי הספר האלה - היה נמוך ( עמ' . ( 247  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית