ישראל נוקטת מדיניות של כור היתּוך בשני העשורים הראשונים לעצמאות מדינת ישראל ( שנות ה50- ושנות ה ( 60- פעלה ממשלת ישראל לעיצוב החברה במדינה לפי מדיניות ּ ּור ההיתּוך ( עמ' . ( 226 לפי מדיניות זו , ביקשה המדינה לשלב את העולים , שהגיעו מארצות שונות ומתרבויות שונות , בתרבות אחידה אחת , וכך ליצור זהות ישראלית משותפת . מדיניות כור ההיתוך התעלמה במכּוון ָ ממגוון התרבויות שהביאו אתם העולים מארצות שונות . תרבויות אלו נחשבו לתרבויות גלותיות , עדתיות ומיושנות . התרבות הישראלית שביקשה המדינה לפתח ולהטמיע בקרב העולים , התבססה בעיקר על התרבות שהתפתחה ביישוב בארץ ישראל , ועל התרבות האירופית שהביאו אתם העולים בעליות הראשונות . מערכת החינוך וצה"ל - היו שני הגופים המרכזיים שסייעו בביצוע מדיניות כור ההיתוך , ובפיתוח תרבות אחידה וזהות ישראלית חדשה . בחלוף הזמן , עוררה מדיניות כור ההיתוך ביקורת . מתנגדיה מדגישים בעיקר את ההתנּכרּות וההתעלמות מן התרבויות של העולים , ובייחוד - של העולים מארצות האסלאם . לעומתם , התומכים במדיניות כור ההיתוך רואים בה ּ כַרח שהציבה המציאות בשנים של בניית האומה : מדינת ישראל , שק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית