פרק יד : בין " כורהיתּוך" לחברה רב-תרבותית במטרה לעודד לימודים בחטיבה העליונה באזורי מצוקה , הורחב החינוך המקצועי-הטכנולוגי והוקמו עשרות בתי ספר מקיפים בעיירות הפיתוח . כמו כן השתנה מבנה בחינות הבגרות והיה אפשר לבחור מקצועות לימוד ברמות קושי שונות . מדיניות זו , שביקשה להגדיל את מספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות ולצמצם פערים חברתיים - נמשכה בדרכים אחרות גם בשנות ה . 90-  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית